OFERTA

  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej – skuteczności zerowania
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-faz i 3-faz.
  • Pomiary wyłączników różnicowych
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Roczne badanie wyłączników przeciwpożarowych
  • Roczne badanie oświetlenia ewakuacyjnego
  • Pomiary posadzek antystatycznych
  • Badanie jakości zasilania w funkcji czasu

Zadzwoń w sprawie Twojego przeglądu: tel 577 666 144